Author archive: retravel

information om paketresor

Vi har beslutat att inte arrangera några paketresor från och med den 1 december 2019.

Ny rutin för visumansökan – Tanzania

Rutinerna för visumansökan vid ankomst har ändrats. Det är fortfarande möjligt att ansöka om visum vid ankomst och kostnaden är densamma som tidigare, 50 USD. Det är dock en procedur som tar längre tid och man får räkna med att det tar 1 till 2 timmar. Ändringen gör att blir bättre att ansöka om visum…

Menu