Hälsa och vaccination

Hälsa och vaccination Beställ tid för vaccination på vårdcentralen eller läkarklinik i god tid före avresan. Du behöver ett internationellt vaccinationskort (gula kortet) som visar att du har skydd mot gula febern. Du kan bli uppmanad att visa detta vid inresan. Ta helst malariaprofylax före avresan. För att skydda dig mot myggor ska du använda myggnätet som finns över din säng och vara noga med att stänga alla ingångar i nätet. Använd myggmedel och långärmade skjortor, långbyxor och sockor när du är utomhus på kvällen. Tanzania:Kenya:Syd Africa Kontrollera ditt grunskydd, polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationer. Det kan vara bra att ha skydd mot hepatit A (smittsam gulsot), turistdiarré, malaria och gula febern. Ta kontakt med din läkare för mer information.
Menu